Browsing Category

Uczeń

Przedszkolak Uczeń

Znaczenie słów w budowanie pewności siebie i swojego dziecka.

Listopad 22, 2016

„Kocham Cię”, „Jesteś świetny”, „Dasz radę”, „Wierzę w Ciebie”, „Jesteś silna”, „ Wierzę, że potrafisz”. Po usłyszeniu niektórych słów wypowiedzianych przez bliską osobę możemy czuć się „wniebowzięci”. Niektóre słowa stają się źródłem inspiracji, motywacji, siły i energii, a po usłyszeniu innych jesteśmy pełni bólu i goryczy. Taka jest moc słów. Słowa wpływają na naszą fizjologię. Dobre, budujące słowa potrafią poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne nie tylko nasze, ale i naszych bliskich, zwłaszcza dzieci. Dobre komunikaty przypominają dzieciom o tym, że są kochane i mają wsparcie w najbliższych.

Żyjemy w „oceanie słów”, rzadko zauważamy, jak skutecznie potrafią nas podnosić na duchu lub przygnębiać, inspirować lub zniechęcać, pomagać nam lub nas ranić.
„To tylko słowa” – słyszymy często. Tylko? Większość z nas myśli słowami, a słowa nie tylko przenoszą informację, ale i kształtują wartości. Powtarzane często słowa kształtują nasz charakter. Słowa mają moc wyzwalania emocji, a co za tym idzie, skłaniania ludzi do podjęcia określonych działań. Precyzyjna, świadoma komunikacja naprawia relacje międzyludzkie. Pochwały pomagają w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we własne możliwości, pomagają lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie bezpieczeństwa.
Wszyscy lubimy, kiedy ukochane, najbliższe osoby zwracają na nas uwagę. Uwielbiamy czuć się docenieni, zauważeni, kochani. Używając odpowiednio słów, możesz budować pewność siebie i swoich dzieci. Słowa nie tylko przenoszą informację, ale i kształtują wartości. Słowa tworzą świat.
Za pomocą dobrych słów i komunikatów możesz wzmacniać wiarę w możliwości swoje i swoich bliskich.

Właściwe słowa w odpowiedniej chwili mogą doprowadzić do wielkich zmian. Za pomocą słów możesz budować wspaniałe relacje ze swoim dzieckiem i polepszać jakość Waszego życia.

Kazdjęcie małetarzyna Ujek

Małgorzata Henke

Trenerki Mentalne

Mental Gym Siłownia Mentalna

www.mentalgym.pl